Vydáno: 1. 1. 2018
Odpisování technického zhodnocení vlastníkem § 29 odst. 1 a 3 ZDPTechnické zhodnocení nejčastěji realizuje vlastník předmětného majetku. Ve shora uvedeném smyslu pak technické zhodnocení hmotného majetku zvyšuje vstupní cenu (pokud byly uplatňovány rovnoměrné odpisy podle § 31 ZDP) a zároveň u majetku odpisovaného zrychleně (§ 32 ZDP) i zůstatkovou cenu příslušného majetku, a to v tom zdaňovacím období, kdy bylo technické zhodnocení dokončeno, resp. uvedeno do užívání. ZDP pak hovoří o zvýšené vstupní ceně, resp. o zvýšené zůstatkové ceně. Na tuto změnu navazuje nutnost využít pro odpisování třetí koeficienty v tabulkách odpisových koeficientů, které platí pro uvedené zvýšené ceny.