Vydáno: 1. 1. 2018
Specifické případy technického zhodnocení § 26 odst. 2 ZDP Tak jako lze provést technické zhodnocení u samostatného hmotného movitého majetku, lze provést i technické zhodnocení u souboru hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením představující dílčí část výrobního či jiného celku. Připomínám, že soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu a je považován za jednotlivě evidovaný a odpisovaný hmotný majetek poplatníka.