Vydáno: 1. 1. 2018
Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech § 2132-2134 NOZ, § 26 odst. 7 písm. b), § 28 odst. 4, § 30 odst. 10 písm. h) ZDPSmlouva o výpůjčce případě zajištění dluhu převodem práva na věřitele - složitě vyznívající pojmy ve skutečnosti znamenají následující praktickou situaci: