Vydáno: 1. 1. 2018
Likvidace hmotného majetku § 24 odst. 2 písm. b) bod 2 ZDPZůstatková cena zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle ZDP odpisovat, je výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 1 ZDP; při částečném zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 1 ZDP poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením.