Vydáno: 1. 1. 2018
Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného Vyřazení hmotného majetku, který nelze pro účely ZDP odpisovat, může být daňově účinné pouze při prodeji, vyřazení v důsledku škody, popř. při povinně bezúplatném předání podle zvláštních zákonů. V ostatních případech, tj. zejména při vkladech a likvidaci z důvodu opotřebení, nepůjde o daňový náklad.