Vydáno: 1. 1. 2018
Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem § 2207 NOZ Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.