Vydáno: 1. 1. 2018
Technické zhodnocení nehmotného majetku § 32a, § 33 ZDP U technického zhodnocení panovala do konce roku 2005 shoda mezi účetním a daňovým pojetím, resp. v účetních předpisech je u pojmu technické zhodnocení uveden přímý odkaz na § 33 ZDP včetně limitu stanoveného ZDP, tj. po překonání 40 000 Kč v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého majetku. U nehmotného majetku platí pravidlo, že pokud ZDP nestanoví jinak, použijí se pro nehmotný majetek obdobně ustanovení pro hmotný majetek (viz § 32a odst. 5 ZDP). To byl do konce roku 2005 právě případ technického zhodnocení.