Vydáno: 1. 1. 2018
Vyřazení nehmotného majetku § 24 odst. 2 písm. b), c) a t), § 25 odst. 1 písm. b), m) a o) ZDP Obecně platí, že pokud není v ZDP stanoveno jinak, použijí se pro nehmotný majetek obdobně ustanovení pro hmotný majetek. Toto sdělení je podstatné také pro daňové posouzení vyřazení nehmotného majetku. Shrňme si, že daňová zůstatková cena nehmotného majetku daňově odpisovaného: