Vydáno: 1. 1. 2018
Nabytí akcií, ocenění Akcie se při pořízení účetně oceňují pořizovací cenou. Jsou-li nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do akciové společnosti, budou akcie u vkladatele (akcionáře) oceněny zůstatkovou účetní cenou předmětů a práv představujících nepeněžitý vklad.