Vydáno: 1. 1. 2018
Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie § 22 odst. 5, § 24 odst. 2 písm. b), § 27 ZÚ, § 23 odst. 4 písm. i), § 23 odst. 17 ZDP Při oceňování ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (popř. i častěji dle § 27 odst. 2 ZÚ) se oceňují reálnou hodnotou mimo jiné: