Vydáno: 1. 1. 2018
Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech § 31 a 32 ZOKPodíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze jeden podíl v téže obchodní korporaci; to neplatí pro účast v kapitálové společnosti a podíl komanditisty.