Vydáno: 1. 1. 2018
Nabytí podílu a jeho ocenění Podíly se při pořízení účetně oceňují pořizovací cenou. Je-li podíl nabyt protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do společnosti (družstva), bude u vkladatele (společníka) oceněn zůstatkovou účetní cenou předmětů a práv představujících nepeněžitý vklad.