Vydáno: 1. 1. 2018
Zvýšení, snížení hodnoty podílu § 27 ZÚ, § 23 odst. 4 písm. i), § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP Při oceňování ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, sice podíly na obchodních společnostech (s výjimkou a.s.) a družstvu nelze ocenit reálnou hodnotou, ale za těchto podmínek je lze ocenit ekvivalencí (protihodnotou):