Vydáno: 1. 1. 2018
Pozbytí podílu § 24 odst. 2 písm. w) ZDP Pořizovací cena podílu není obecně daňově účinná, obdobně není ani plnění ve prospěch (na zvýšení) základního nebo vlastního kapitálu obchodní společnosti (družstva) daňovým výdajem (nákladem).