Vydáno: 1. 1. 2018
Deriváty Deriváty jsou pro účely účetnictví (a tím do značné míry i zdanění) definovány jako finanční nástroje, které vykazují následující charakteristiky: