Vydáno: 1. 1. 2018
Nabytí směnky Směnky se běžně vystavují v návaznosti na obchodní, právní aj. vztahy, které jsou pravým důvodem vzniku směnky. Přestože směnka vzniká z různých podnětů a v návaznosti na ně, je cenným papírem stojícím jaksi mimo ně, představuje totiž sama o sobě právo na zaplacení určité peněžité částky, aniž by ztělesňovala povinnost zaplatit kauzální pohledávku, která je pravou příčinou vzniku směnky. Základní rozdělení směnek je na vlastní a cizí.