Vydáno: 1. 1. 2018
Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího Při koupi obchodního závodu nedochází k tzv. právní kontinuitě, čili kupující není právním nástupcem prodávajícího, a podle názoru soudů tímto aktem nelze převést veřejnoprávní pohledávky a dluhy. Na to přirozeně navazuje zjištění, že nedochází ani k daňové kontinuitě, tedy k přenosu daňové povinnosti na kupujícího. Na rozdíl od vkladu obchodního závodu se při jeho prodeji ani nepokračuje v odpisování započatém původním odpisovatelem. Stejně jako daňová povinnost nepřecházejí ani daňová práva, jako je například právo na uplatnění odčitatelných položek. Samozřejmě že není přípustný přechod či převod případné daňové ztráty z prodávajícího na kupujícího.