Vydáno: 1. 1. 2018
Drobný nehmotný majetek § 6 PVZÚ, § 24 odst. 2 písm. v) bod 2, § 25 odst. 1 písm. zg), § 32a ZDP Součástí stálých aktiv není takový dlouhodobý nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej takto nechce vykazovat, a to zejména proto, že jeho cenu nepovažuje za významnou, resp. podstatnou. O takové položce pak bude účtováno jednorázově do účetních nákladů na vrub účtové skupiny 51 - Služby. V souladu s § 23 odst. 2 a 10 a § 21h ZDP bude tento účetní náklad uznán i pro daňové účely, bude-li vyhovovat obecně pojaté zásadě vynaložení na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (§ 24 odst. 1 ZDP). Což může činit potíže např. u čistě formálně pojatých marketingových studií, hospodářsky nevyužitelných nehmotných práv a obecně u spekulativně stanovených cen mezi jakkoli propojenými a spřízněnými subjekty.