Vydáno: 1. 1. 2018
Materiál Zásoby materiálu jsou v principu využity především k realizaci produktů a k zajištění hmotných potřeb souvisejících s podnikatelskou činností poplatníka. Patří sem např. neinvestiční hmotný majetek, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, čisticí prostředky, náhradní díly, ochranné pracovní pomůcky, propagační předměty, potraviny v závodní jídelně, pracovní oděvy atd.