Vydáno: 1. 1. 2018
Nedokončená výroba § 23 odst. 2 a 10 ZDP Protože ZDP se nedokončenou výrobou nijak blíže nezabývá (s citovanou výjimkou likvidace), znamená to, že účetní postup je beze změny platný i pro daňové účely. Zvýšení stavu nedokončené výroby nám tudíž zvyšuje nejen účetní zisk, ale i daňový základ, a naopak snížení nedokončené výroby představuje účetní zisk a současně i snížení základu daně. Je tedy zřejmé, že poplatníci nemají z čistě ekonomického hlediska přirozený zájem o vykazování stavu nedokončené výroby.