Vydáno: 1. 1. 2018
Nájem majetku § 21c bod 3 ZDP Pro účely daně z příjmů se ustanovení upravující nájem použijí také pro pacht.