Vydáno: 1. 1. 2018
Technické zhodnocení u najatého hmotného majetku § 33 ZDP Pokud vlastník svůj hmotný majetek pronajme nájemci k podnikání, je pochopitelné, že na případných změnách, úpravách a zhodnocení daného majetku má zájem zejména nájemce. Při vzájemné dohodě smluvních stran nic nebrání tomu, aby zásahy na najatém majetku realizoval a financoval nájemce. Z právního hlediska se technické zhodnocení ve smyslu § 33 ZDP automaticky stává součástí věci hlavní, tj. například najaté stavby, a tudíž přímo vstupuje do vlastnictví pronajímatele. Protože ovšem změny jdou ve prospěch a z prostředků nájemce, vychází ekonomické podstatě vstříc daňové právo tím, že při splnění určitých podmínek umožňuje daňově odpisovat technické zhodnocení nájemci, třebaže právně nejde o vlastníka zhodnoceného majetku a právně ani nelze oddělit realizované technické zhodnocení od tohoto majetku.