Vydáno: 10. 5. 2017
Rozklad a odvolání při správě daní § 108 odst. 2, 3 DŘ