Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Zákonné opatření 344/2013 Sb. změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Zákon 471/2011 Sb. o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 16/1993 Sb. o dani silniční
Zákon 353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních
Zákon 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech
Zákon 185/1991 Sb. o pojišťovnictví
Zákon 243/2000 Sb. zákon o rozpočtovém určení daní
Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
Zákon 61/1997 Sb. o lihu
Zákon 575/2002 Sb. změna zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů
Zákon 362/2003 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru
Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 355/2014 Sb. o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Zákon 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Zákon 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon 87/2009 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna některých zákonů
Zákon 353/2001 Sb. změna zákona o účetnictví a dalších zákonů
Zákon 289/1995 Sb. lesní zákon
Zákon 189/2004 Sb. o kolektivním investování
Zákon 190/2004 Sb. o dluhopisech
Zákon 191/2004 Sb. o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon 362/2009 Sb. změna zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
Zákon 500/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
Zákon 242/2016 Sb. celní zákon
Zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
Zákon 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 587/1992 Sb. o spotřebních daních
Zákon 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 669/2004 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon 149/1995 Sb. Novela zákona o daních z příjmů a někt. dalších předpisů
Zákon 438/2003 Sb. změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Zákon 257/2004 Sb. změna zákonů souvisejících se z. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 280/2004 Sb. změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Zákon 463/1991 Sb. o životním minimu
Zákon 261/2007 Sb. zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Zákon 545/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon 676/2004 Sb. o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů
Zákon 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Zákon 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
Zákon 35/1993 Sb. novela zákona ČNR o správě daní a poplatků
Zákon 326/2009 Sb. o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
Zákon 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon 492/2000 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Zákon 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
Zákon 129/1999 Sb. Novela zák. o spotřebních daních
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 267/2014 Sb. změna zákona o daních z příjmů a změna dalších souvis. zákonů
Zákon 526/1990 Sb. o cenách
Zákon 215/2005 Sb. zákon o registračních pokladnách
Zákon 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Zákon 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech
Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon 376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření
Zákon 335/2014 Sb. změna zákona o soudních poplatcích
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 13/1993 Sb. Celní zákon
Zákon 2/2009 Sb. změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů
Zákon 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
Vydáno: 18. 8. 2016
K problematice tzv. daňových balíčků doc. JUDr. Radim Boháč Ph.D. Dne 7. 7. 2016 byl vládou schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.1) Tento návrh zákona bývá označován jako tzv. "daňový balíček 2017". V průběhu projednávání tohoto návrhu v legislativních orgánech vlády byla diskutována otázka, zda je vhodné vytvářet soubory novel daňových zákonů (dále bude používáno označení "daňový balíček"), nebo zda předkládat a přijímat novely jednotlivých daňových zákonů samostatně.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2016.