Vydáno: 26. 8. 2016
Daňové zvýhodnění na dítě Jaroslava Křížová Může matka uplatňovat daňové zvýhodnění za měsíce červen, červenec a srpen, září na dceru, která ukončila 4. ročník, ale neodmaturovala, maturitní zkoušku bude dělat až v září, ale od června má živnostenský list a pracuje? Matka může uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě za měsíc červen na zletilou dceru, která skončila denní studium na střední škole, i když byla v době skončení studia výdělečně činná ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, i když v termínu neodmaturovala.
Zdroj: Práce a mzda, 9/2016.