Vydáno: 26. 8. 2016
Otec pracující v zahraničí – daňové zvýhodnění na dítě Jaroslava Křížová Jeden rodič (např. matka) ve společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě podle našich předpisů a druhý rodič (např. v zahraničí pracující otec) na stejné dítě uplatňuje daňové zvýhodnění podle předpisů státu svého zahraničního zaměstnavatele. Je tento postup možný? Pokud ano, jaké potvrzení bude tuzemský rodič předkládat pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v zaměstnání, popř. k daňovému přiznání? Nárok na daňové zvýhodnění podle § 35c zákona o daních z příjmů má poplatník na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Zdroj: Práce a mzda, 9/2016.