Vydáno: 31. 8. 2016
Prošlo odborným dohledem
Mateřská a dceřiná společnost – účetní a daňový pohled Ing. Martin Děrgel Pojmy – mateřská a dceřiná společnost – se v praxi poměrně hojně vyskytují a každý více méně tuší, co vyjadřují – jistou kvalifikovanou provázanost a z ní odvozenou závislost dceřiné společnosti na pokynech její mateřské společnosti. Méně jasno ovšem bývá ohledně konkrétních podmínek takovéto provázanosti, která ze „společnosti“ činí mateřskou a dceřinou. Přičemž poněkud odlišná kritéria stanoví obchodní právo, účetní a daňové předpisy. Zmíněné pojmy samozřejmě nejsou samoúčelné, s těmito tzv. legislativními zkratkami jsou totiž spojeny významné daňové výhody nebo naopak nevýhody, jakož i určitá právní a účetní specifika.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 9/2016.