Vydáno: 14. 9. 2016
Elektronická evidence tržeb u veřejně prospěšných poplatníků Ing. Zdeněk Morávek je daňovým poradcem V souvislosti s problematikou elektronické evidence tržeb, upravené zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, se tentokrát zaměříme na konkrétní úpravu z pohledu veřejně prospěšných poplatníků. Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb, včetně těch souvisejících. Subjekty, ke kterým se vztahují povinnosti evidence tržeb, jsou vymezeny ve vazbě na daň z příjmů. Jde o poplatníky daně z příjmů fyzických i právnických osob, a protože poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou také veřejně prospěšní poplatníci, jak jsou vymezeni v § 17a ZDP (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), vztahují se povinnosti související s evidencí tržeb také na ně.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 18/2016.