Vydáno: 14. 9. 2016
DPH u autorských honorářů - s čím bývá občas problém? Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH Řada autorů, kteří jsou jako fyzické osoby plátci daně z přidané hodnoty, má stále problémy s uplatňováním DPH u autorských honorářů. Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), provedenou zákonem č. 360/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015, došlo totiž ke změně v uplatňování DPH u činností, které jsou zdaňovány jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zákona o daních z příjmů. Tato změna vyplynula z novelizace § 5 odst. 2 zákona o DPH, v němž je vymezena pro účely zákona o DPH ekonomická činnost, jejíž provádění je základním charakteristickým znakem osob povinných k dani a jejíž vymezení je klíčové pro vymezení předmětu DPH v § 2 odst. 1 zákona o DPH.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 18/2016.