Vydáno: 14. 9. 2016
Dopad nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 18/15 na výdělečně činné důchodce doc. Mgr. Ing. Karel Brychta Ph. D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí Ústavní soud ČR (dále jen ÚS) rozhodl formou nálezu 28. června 2016 ve věci posouzení ústavnosti § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 346/2010 Sb. ÚS v dané věci konstatoval protiústavnost předmětného ustanovení zákona o daních z příjmů, což je bezesporu dobrá zpráva pro ekonomicky činné důchodce, kteří dosahují vysokých příjmů.1) Ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), zakotvoval následující: „Osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v odstavci 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a § 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nepostupuje podle § 36 odst. 7.“
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 18/2016.