Související předpisy

Zákon 330/2014 Sb. výměna informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní
Vyhláška 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 585/2004 Sb. branný zákon
Zákon 47/2016 Sb. změna branného zákona a změna dalších souvisejících zákonů
Zákon 458/2000 Sb. energetický zákon
Zákon 243/2016 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím celního zákona
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 105/2016 Sb. změna zákonů v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní
Zákon 125/2016 Sb. změna zákona o daních z příjmů
Zákon 148/2016 Sb. změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů
Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
Zákon 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
Zákon 254/2016 Sb. změna zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákonné opatření 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákon 113/2016 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 186/2016 Sb. o hazardních hrách
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Zákon 188/2016 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
Zákon 256/2013 Sb. katastrální zákon
Vydáno: 20. 9. 2016
Změny daňových předpisů v průběhu roku 2016 Ing. Zdeněk Morávek daňový poradce V následujícím příspěvku bych se rád zaměřil na změny daňových předpisů, které byly přijaty v průběhu roku 2016 a které by mohly být zajímavé i z pohledu veřejně prospěšných poplatníků. Zaměříme se zejména na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a také na významné změny v dani z nabytí nemovitých věcí. Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), byl v průběhu roku 2016 již šestkrát novelizován, a to následujícími zákony:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 9/2016.