Vydáno: 5. 10. 2016
Zálohy na daň z příjmů Ing. Helena Machová je daňovou poradkyní Řada poplatníků má povinnost platit v průběhu zdaňovacího, resp. zálohového, období zálohy na daň z příjmů, které jsou pak zohledněny při stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání. Někteří poplatníci o této své povinnosti ani nevědí, nebo při jejím plnění chybují a jsou nemile překvapeni, pokud jim správce daně za neplacení záloh (nebo jejich placení v nesprávné výši či v nesprávném termínu) vyměří úrok z prodlení. V zásadě platí, že zálohy na daň z příjmů musí platit všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby), jejichž poslední známá daňová povinnost (za zdaňovací období) převýšila částku 30 000 Kč. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které mají příjmy výhradně ze zaměstnání (ze závislé činnosti), kdy za ně daňové povinnosti přebírá zaměstnavatel. Pokud má ale zaměstnanec i jiné příjmy (ze samostatné činnosti nebo z pronájmu), povinnost placení záloh na daň mu vzniknout může.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 19/2016.