Vydáno: 5. 10. 2016
Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území ČR sídlo ani provozovnu das Na internetových stránkách Finanční správy ČR byla 13. září 2016 zveřejněna informace „Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 - osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu“: „Dne 29. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Důsledkem této skutečnosti dochází ke změně § 93a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění pro účely daně z přidané hodnoty místní příslušnost správce daně pro osobu povinnou k dani, která nemá na území České republiky sídlo ani provozovnu z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 19/2016.