Vydáno: 1. 1. 2018
Zvýšení výnosu propachtovatele obchodního závodu § 32b odst. 4 ZDP Zvýšení výnosu propachtovatele obchodního závodu