Vydáno: 24. 11. 2016
Prošlo odborným dohledem
K elektronickému doručování Mgr. Bc. Iveta Sviráková V posledních několika málo desítkách let došlo k obrovskému rozvoji informačních technologií a s tím souvisejících možností komunikace ve všech oblastech života, od soukromých vztahů přes obchodní styk až po spojení s úřady veřejné správy. Zpočátku nebyly tyto způsoby komunikace právem nijak zvlášť upraveny, ovšem především v oblasti elektronického obchodu bylo nutné zrovnoprávnit elektronické dokumenty s dokumenty v tradiční, papírové, formě. Aby to bylo možné, bylo nutné nějakým způsobem ověřit totožnost osoby, která dokument vyhotovila a pro niž je tento dokument právně závazný, jako by ho vlastnoručně podepsala. Za tímto účelem byla vytvořena technologie tzv. digitálního podpisu. Technologie digitálního podpisu
Zdroj: Daně a právo v praxi, 12/2016.