Vydáno: 21. 12. 2016
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků PhDr. Mgr. Jiří Valenta Lektor a poradce v oblasti řízení školy a školského zařízení Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků jako jednu z nejobtížnějších oblastí praktické personalistiky ve školách a školských zařízeních ovlivňuje jednak obecná právní úprava provedená zákoníkem práce (§ 81 a násl.), a dále zvláštní úprava obsažená v ustanovení § 22a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen ZPP). Obecně k pracovní době pedagogických pracovníků Tradičně byly souvislosti pracovní doby všech zaměstnanců ve školství podřízeny obecné právní úpravě soustředěné především v zákoníku práce a popř. v prováděcích předpisech vydaných na základě zmocnění v zákoníku práce. Tzv. technická novela současného zákoníku práce (zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) však s účinností od 1. ledna 2008 přinesla do této tradiční kodifikace pracovního práva významnou změnu, která předznamenala rozšíření věcné působnosti zákona o pedagogických pracovnících právě i na úpravu pracovní doby pedagogických pracovníků.
Zdroj: Práce a mzda, 1/2017.