Vydáno: 17. 2. 2017
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 Ing. Martin Děrgel Povinnost předložení přiznání k dani z příjmů za uplynulé zdaňovací období – kterým je nejčastěji kalendářní rok – mají až na malé výjimky všechny právnické osoby. S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání si v následujícím příspěvku projdeme novinky v zákoně o daních z příjmů a v daňovém řádu účinné od roku 2016, které se týkají daně z příjmů právnických osob. Podrobně si probereme všechny skutečnosti, které nelze opomenout při sestavování daňového přiznání za rok 2016. Vše završíme praktickým příkladem a následným vyplněním daňového přiznání.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.