Vydáno: 17. 2. 2017
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.