Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Daňové řízení
Vydáno: 17. 2. 2017
Podjatost úřední osoby JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Daňové spory, a. s. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 8. 2016, sp. zn. 15 Af 8/2014, www.nssoud.cz K předpisům: § 77 odst. 1 písm. b) DŘ
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.