Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád

Související výkladová hesla

Daňové řízení


Vydáno: 17. 2. 2017
Trestní oznámení – podjatost úřední osoby JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský Daňové spory, a. s. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2016, sp. zn. 2 Afs 203/2016, www.nssoud.cz K předpisům: § 77 odst. 1 písm. c) DŘ
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.