Vydáno: 17. 2. 2017
Odpočet na podporu odborného vzdělávání Ing. Matěj Nešleha Kalendářní rok 2016 je sice již definitivně za námi, práce na zdaňovacím období 2016 ovšem pravděpodobně teprve začínají. Je čas zamyslet se nad tím, jak ještě v rámci mezí daných zákonem snížit naši daňovou povinnost. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) nabízí poměrně širokou nabídku, jak odčitatelnými položkami a nezdanitelnými částmi základu daně snížit základ daně, a tím i daňovou povinnost. Tentokrát zaměříme naši pozornost na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Položky odčitatelné od základu daně Položky odčitatelné od základu daně upravují § 34 a násl. zákona o daních z příjmů. Odčitatelnými položkami jsou daňová ztráta dle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů a odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání dle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Daňové ztrátě se dále věnovat nebudeme. Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené odpočty jsou upraveny až ve třetí části zákona o daních z příjmů, vztahují se odčitatelné položky jak na právnické, tak na fyzické osoby.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.