Vydáno: 17. 2. 2017
Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení Ing. Jaroslav Zlámal Ph.D. Ing. Jana Bellová Ph.D. V předcházejících číslech časopisu jsme se zabývali kalkulacemi jako součástmi manažerského účetnictví v širším pojetí. To obsahuje několik informačních oborů. Ve velkých korporacích pracuje na tvorbě všech oborů reportingu i několik ekonomických oddělení. Fyzické osoby si musí vystačit samy, anebo zaměstnávat účetní, daňové poradce či další specialisty. Některé informační obory jsme analyzovali v předchozích článcích tohoto časopisu a nyní se věnujeme další součásti manažerského účetnictví, a to rozpočetnictví.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2017.