Vydáno: 23. 2. 2017
Prošlo odborným dohledem
Nájem a pacht nemovitých věcí v účetnictví Ing. Pavlína Orlová V účetnictví obchodních společností se často setkáváme s nájmy či pronájmy nemovitých věcí. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „NOZ“) s účinností od 1. 1. 2014 přinesl nejen novou právní úpravu „věci“, „nemovité věci“, ale i definici specifického typu nájmu, kterým je pacht.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2017.