Vydáno: 23. 2. 2017
Prošlo odborným dohledem
FVE – zdaňování a tvorba rezerv Ing. Ivan Macháček Fotovoltaické elektrárny patří k alternativním zdrojům výroby elektrické energie, které využívají pro výrobu elektrické energie sluneční záření. V článku si blíže rozebereme vývoj zdanění příjmů z FVE, daňové odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny z FVE, finanční leasing hmotného majetku FVE a souvislosti tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2017.