Vydáno: 15. 2. 2017
Změny ve vymezení plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně Ing. Václav Benda je odborníkem na DPH Základní vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je uvedeno v § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), a v § 52 až § 62 jsou ve vazbě na navazující právní předpisy tato plnění vymezena podrobněji. Plátce daně nepřiznává z uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně daň na výstupu, ale ve vztahu k těmto plněním nemá nárok na odpočet daně. Posledními novelizacemi zákona o DPH byly provedeny nebo jsou navrhovány také změny, které se týkají vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Od 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která je součástí zákona č. 377/2015 Sb., který byl přijat v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Touto novelou byly provedeny změny v § 54a zákona o DPH, v němž jsou vymezeny penzijní činnosti. Od 1. 1. 2017 dále nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která je součástí zákona č. 188/2016 Sb., který byl přijat v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Touto novelou bylo schváleno novelizované znění § 60 zákona o DPH, v němž jsou od 1. 1. 2017 vymezeny podmínky pro osvobození od daně pro provozování hazardních her. Další změny týkající se osvobození od daně bez nároku na odpočet daně jsou navrhovány v novele zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku a která by měla nabýt účinnosti od 1. 4. 2017.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 4/2017.