Vydáno: 30. 3. 2017
Prošlo odborným dohledem
Oceňování zásob vlastní výroby Ing. Martin Děrgel Je krásné a povznášející, když člověk umí vyrobit něco prospěšného vlastníma rukama. A nemusí to být hned perpetum mobile, ale třeba jen ptačí budka, lavička, anebo přístřešek na auto. Výrobní proces je z ekonomického úhlu pohledu přeměňováním materiálu pomocí výrobních zařízení a lidských zdrojů, z účetního hlediska jde hlavně o zvládání spletité sítě nákladů. Pořizované vstupy a vnitropodnikové procesy se promítají do přírůstku zásob vlastní výroby, kde jsou tyto náklady zmraženy do okamžiku prodeje výrobků. Potíž je ale v tom, jak v konkrétních případech výrobky, případně polotovary a nedokončenou výrobu, účetně ocenit. A nejde přitom o pouhé „účetní hrátky“, ocenění zásob se totiž promítá i do základu daně z příjmů účetní jednotky.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 3/2017.