Vydáno: 19. 4. 2017
Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Dodatečné daňové přiznání napravuje chyby, ke kterým došlo v přiznání řádném. S jeho podáním však mohou být spjaty i další důsledky, na které se zaměříme v dnešním výběru z judikatury.