Vydáno: 27. 4. 2017
Daňový balíček 2017/2018 Ing. Pavel Běhounek Dne 4. 4. 2017 Poslanecká sněmovna zřejmě definitivně schválila zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále označeno jako „daňový balíček“). Tento příspěvek stručně seznamuje s touto velice rozsáhlou a zásadní normou, která především novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a daňový řád. Dále příspěvek komentuje změny v daních z příjmů pro zdaňovací období 2017 (ve věci omezení výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů včetně úpravy pro zdaňovací období roku 2018). Pro úplnost je třeba uvést, že platnost daňového balíčku je podmíněna jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů a teoreticky je stále ještě možné, že by daňový balíček nakonec neplatil.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2017.