Vydáno: 27. 4. 2017
PRODEJ OSIVA Ing. Martin Děrgel, ID 17737/24. 04. 2017 Soukromý zemědělec obdržel od dodavatele tři po sobě číselně jdoucí faktury na prodej osiva řepky olejky. Součet základů daně převyšuje 100 000 Kč. Dodání proběhlo v jeden den, dovezeno najednou, stejné DUZP. Vyfakturováno bylo se sníženou sazbou DPH, jednalo se o tři různé druhy osiva, na každý druh byla zvlášť provedena objednávka. Je to tak správné? Přikláněla bych se k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, aby u odběratele nebyl zpochybněn nárok na uplatnění odpočtu, ale v účtárně dodavatele mi řekli, že pokud se jedná o různé komodity, je toto v pořádku.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2017.