Vydáno: 27. 4. 2017
Prošlo odborným dohledem
Daňové rezervy u zemědělských podnikatelů Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce V následujícím příspěvku se budeme zabývat problematikou daňově uznatelných rezerv ve vztahu k zemědělskému podnikání. Zaměříme se tedy na takové rezervy, které splňují podmínky § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů, podle kterého se za daňové považují ty rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon o rezervách.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2017.